ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
   
ชื่อ-สกุล   **
หัวข้อเรื่อง   **
รายละเอียด   **
โทรศัพท์   **
ที่อยู่   **
   
 
เอกสารประกอบ1: **:
เอกสารประกอบ2: **:
เอกสารประกอบ3: :
 
ยืนยันข้อมูลการส่ง และ อบต.แหลมตะลุมพุก สามารถติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ดังกล่าว
กรณีที่ admin พบว่ามีข้อความไม่เป็นความจริง admin จะลบข้อความนั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 
รหัสส่งข้อมูล :