ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ การกำหนดราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 610 ชุด แก่ครอบครัวในตำบลแหลมตะลุมพุก
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2560