ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศให้เจ้าของทีดินยืนแบบแสดงรายการทีดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ2561 ถึงปี พ.ศ2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560