ผลการปฏิบัติงาน
     
ผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินประสิทธิภาพ(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2560